रविवार, 14 फ़रवरी 2016

अनुशासनम्

!!!---: अनुशासनम् :---!!!
=====================
www.vaidiksanskrit.com

मा कुरु दर्पं मा कुरु गर्वम् ।
मा भव मानी मानय सर्वम् ।।
मा भज दैन्यं मा भज शोकम् ।
मुदितमना भव मोदय लोकम् ।।1।।

मा वद मिथ्या मा वद व्यर्थम् ।
न चल कुमार्गे न कुरु अनर्थम् ।।
पाहि अनाथं पालय दीनम् ।
लालय जननी-जनक-विहीनम् ।।2।।

तनयं पाठय तनयां पाठय ।
शिक्षया सुगुणं दुर्गुणं वारय ।।
कुरु उपकारं कुरु उद्धारम् ।
अपनय भारं त्यज अपकारम् ।।3।।

मा पिब मादकवस्तु अपेयम् ।
मा भज दुर्व्यसनम् परिहेयम् ।।
मा नय पलमपि व्यर्थं समयम् ।
कुरु सकलं निजकार्यम् सभयम् ।।4।।

==============================
हमारे सहयोगी पृष्ठः--
(1.) वैदिक संस्कृत
www.facebook.com/vaidiksanskrit
www.facebook.com/vedisanskrit
(2.) लौकिक संस्कृत
www.facebook.com/laukiksanskrit
(3.) ज्ञानोदय
www.facebook.com/jnanodaya
(4.) शिशु-संस्कृतम्
www.facebook.com/shishusanskritam
(5.) मन की बात
www.facebook.com/gyankisima
(6.) चाणक्य नीति
www.facebook.com/chaanakyaneeti
(7.) गीर्वाणवाणी
www.facebook.com/girvanvani
(8.) भारत महान्
www.facebook.com/jaibharatmahan
(9.) कथा-मञ्जरी
www.facebook.com/kathamanzari
(10.) काव्याञ्जलिः
www.facebook.com/kavyanzali
(10.) डॉ. प्रवीण शुक्ल
www.facebook.com/kavipraveenshukla
(11.) संवाद
www.facebook.com/somwad
(12.) दिल से
www.facebook.com/dilorshayari
(13.) आर्य समाज
www.facebook.com/satyasanatanvaidik
हमारे समूहः---
(1.) वैदिक संस्कृत
https://www.facebook.com/groups/www.vaidiksanskrit
(2.) लौकिक संस्कृत
https://www.facebook.com/groups/laukiksanskrit
(3.) ज्ञानोदय
https://www.facebook.com/groups/jnanodaya
(4.) नीतिदर्पण
https://www.facebook.com/groups/neetidarpan
(5.) भाषाणां जननी संस्कृत भाषा
https://www.facebook.com/groups/bhashanam
(6.) शिशु संस्कृतम्
https://www.facebook.com/groups/bharatiyasanskrit
(7.) संस्कृत प्रश्नमञ्च
https://www.facebook.com/groups/sanskritprashna
(8.) भारतीय महापुरुष
https://www.facebook.com/groups/bharatiyamaha
(9.) आयुर्वेद और हमारा जीवन
https://www.facebook.com/groups/vedauraaryurved
(10.) जीवन का आधार
https://www.facebook.com/groups/tatsukhe
(11.) आर्यावर्त्त निर्माण
https://www.facebook.com/groups/aaryavartnirman
(12.) कृण्वन्तो विश्वमार्यम्
https://www.facebook.com/groups/krinvanto
(13) कथा-मञ्जरी
https://www.facebook.com/groups/kathamanzari

1 टिप्पणी: